Een nieuwe visie voor noordelijke kleiputten in Rumst en Boom

Een nieuwe visie voor noordelijke kleiputten in Rumst en Boom

Partners streven naar meer zekerheid voor DreamVille, natte topnatuur en recreatie, na afloop kleiontginning

Woensdag 26 juni 2024 - Het gebied van de noordelijke kleiputten in Rumst en Boom wordt in de toekomst anders ingericht. Dat is althans de doelstelling van zeven partners die in het gebied actief zijn. Een nieuwe inrichting van het gebied moet ervoor zorgen dat de kleiontginning niet in het gedrang komt, dat het festival Tomorrowland voldoende terrein behoudt om de camping DreamVille en randactiviteiten te realiseren, en dat er elders gebieden voor natte topnatuur bijkomen in de Rupelvallei.

De zeven partners zijn Wienerberger, Tomorrowland-organisator We Are One World, Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos, de lokale besturen van Rumst en Boom en de provincie Antwerpen. Zij ondertekenden vandaag een gezamenlijke visietekst, waarin de doelstellingen staan opgetekend.

Alle partners zijn al jarenlang aanwezig in het gebied van de noordelijke kleiputten. Het gebied omvat de huidige en toekomstige kleiontginningsputten van Wienerberger. Naarmate de kleiontginning vordert, verandert het landschap er van jaar tot jaar. Dat zorgt bij sommige medegebruikers van die gronden voor behoorlijk wat onzekerheid. Een van hen is We Are One World, de organisator van Tomorrowland. Het festival zelf vindt plaats op het provinciaal domein De Schorre, maar voor de bijhorende verblijfszone DreamVille en een aantal randactiviteiten wordt het elk jaar lastiger om voldoende ruimte te vinden.

“Doordat de kleiontginningen nieuwe zones aansnijden en het seizoenale medegebruik ook grond inneemt, kwam de toekomst van DreamVille op deze locatie in gevaar”, legt gedeputeerde Luk Lemmens uit. “Gezien de positieve impact van het festival voor de streekontwikkeling kiezen we ervoor om het festival met zijn wereldwijde uitstraling in de regio te behouden. Dus moet ook DreamVille voldoende plek kunnen krijgen. Dat kan onder andere door de nabestemming van de ontginningszone van de noordelijke kleiputten te wijzigen van ‘natte natuur’ naar ‘beleefbare open ruimte met recreatief medegebruik’. In een nieuwe bestemming verankeren we eveneens dat DreamVille jaarlijks mogelijk blijft. Essentieel is dat we de open ruimte na afloop van de ontginning behouden. Om het verlies van de huidige nabestemming ‘natte natuur’ in het gebied te compenseren, zoeken we elders in de Rupelvallei compensatiegebieden om dezelfde oppervlakte aan natuur te creëren. De werkgroep heeft hiervoor al enkele mogelijke zones geïdentificeerd. Deze gaan we nu verder onderzoeken.”

Provincie Antwerpen in coördinerende rol
​De visietekst die nu voorligt, is het resultaat van drie jaar overleg tussen de verschillende partners. De provincie Antwerpen speelde daarbij een coördinerende rol. De betrokken organisaties en overheden spreken zich allemaal positief uit over het gevolgde overlegmodel, met de gezamenlijke visietekst als resultaat. Deze dient als uitgangspunt om verdere acties uit te rollen, zoals de zoektocht naar geschikte gebieden voor topnatuur.

Om de uitgangspunten en de doelstellingen uit de pas ondertekende visietekst te verwezenlijken, zal de provincie Antwerpen een PRUP-procedure opstarten voor het gebied van de noordelijke kleiputten van Rumst en Boom. Een PRUP of Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan wijzigt de bestemmingen van een gebied en kan eventueel bijkomende voorwaarden opleggen voor het gebruik en de inrichting.

De oude kleiputten in de regio die al eerder naar natuur zijn omgezet maken geen deel uit van het gebied ‘noordelijke kleiputten Boom-Rumst’. Groengebied Terhagen, het natuurreservaat van Natuurpunt en de natuurkern ten zuiden van Wienerberger vallen buiten het toekomstige PRUP.

Debby Wilmsen Press Coordinator & Spokeswoman, Tomorrowland
Over We Are One World

Tomorrowland has evolved into a global entertainment brand and media powerhouse. Today, over 200 passionate employees are creating magic in the We Are One World headquarters in Antwerp (Belgium) as well as in Brazil and France. We Are One World organizes festivals & events like Tomorrowland in Belgium, Tomorrowland Brasil in Itu (São Paulo), Tomorrowland Winter in Alpe d’Huez, a yearly residence at Ushuaïa Ibiza and several groundbreaking digital festivals. In addition to the festivals & events, the record label Tomorrowland Music, the Tomorrowland Academy (a DJ & producer school), the music management & booking agency One World Artists and a Tomorrowland DJ & Experience Store were established. The Tomorrowland universe is brought into people's homes through Tomorrowland Fiction, the radio station One World Radio, the iconic Tomorrowland aftermovies and several exclusive documentaries. With the Tomorrowland apparel & accessories label and homeware, Mesa (the Tomorrowland restaurant), The Ride to Happiness by Tomorrowland (at Plopsaland De Panne), the specially painted aircraft Amare in collaboration with Brussels Airlines, the Tomorrowland hot air balloon Zephyr, Tomorrowland art projects (The Stairway To Unity, One World Bridge, Magical Troll Forest) and the sparkling wine Solo Vida, the world of lifestyle and leisure is being tapped into. We Are One World keeps on working on a better tomorrow thanks to the sustainability platform Love Tomorrow and the Tomorrowland Foundation, building several Music & Arts Schools in the world.